8 september 2017: extra Algemene Leden Vergadering

Afdrukken

Vrijdag 8 september 2017 is er een extra Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering.
 

Vergader locatie

schuur
 
Vergaderlocatie "De Schuur"op camping “De Grevelingen"
Havenweg 1 
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening.

 2. Vaststellen agenda.

 3. Opgelegde BTW Motorboten , resultaat na het 1e seizoen.

 4. Baggeren 2017/2018.

 5. Investering in Geotubes/Geokist.

 6. Ledenplicht, aanvullling in het Huishoudellijk reglement, artikel 12. Sub. i
  Ieder ligplaatstlid is verplicht deel te nemen aan een werkdag of andere activiteiten tbv de WSV, hiervoor gaat ieder liggeld lid Euro 50,00 extra betalen aan het begin van het seizoen, tezamen met het liggeld. Wanneer betreffend lid heeft voldaan aan de eisen van het HH reglement door een werkdag te volgen, of andere activiteiten tbv de WSV uit te voeren (op aanwijzing van het Bestuur of HC), dan wordt dit bedrag aan het begin van het nieuwe jaar op het verschuldigde bedrag in mindering gebracht, of -eerder- bij het verlaten van de WSV teruggestort. Met de invoering van de ledenplicht vervalt de eigen bijdrage aan de jaarlijkse BBQ, voor leden die de ledenplicht hebben vervuld op het moment dat de BBQ georganiseerd wordt.

 7. Prijsverhoging liggeldkaart met vlag.

 8. Rondvraag.

 9. Sluiting. 

 

Tot ziens op vrijdag 8 september a.s.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen
Secretaris WSV Battenoord

Copyright © 2018 WSV Battenoord. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Blue joomla theme by Party Bonus