21 april 2017: Algemene Leden Vergadering

Afdrukken

Vrijdag 21 april 2017 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering. 
 

Vergader locatie

schuur
 
Vergaderlocatie "De Schuur"op camping “De Grevelingen"
Havenweg 1 
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening.
   
 2. Vaststellen agenda.

 3. Opgelegde BTW Motorboten uitleg door Watersportbond

 4. Lid worden watersportbond wel/niet

 5. Mededelingen/ingekomen stukken

 6. Goedkeuring concept notulen 2016
   
 7. Financieel verslag
   
 8. Aanpassing Tarieven
   
 9. Verslag kascommissie
   
 10. Benoeming nieuwe kascommissie
   
 11. Terugblik 2016/ Onderhoud gepland in 2017/Werkdag/BBQ
   
 12. Getijden Grevelingen meer
   
 13. Bestuursleden aftredend
  Arie Graafland Bestuur/Voorzitter aftredend niet herkiesbaar
  Het Bestuur draag Bernard Prkic voor als voorzitter
  Rene Ostendorf Bestuur/Penningmeester wel Herkiesbaar
  Nieuw Lid Havencommissie: dhr. Gerard van Zelst. 
   
 14. Pauze
   
 15. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven 2017/2018
   
 16. Rondvraag
   
 17. Sluiting 

Het financieel verslag en begroting liggen ter inzage op de algemene ledenvergadering (ALV). De concept notulen en het huishoudelijk reglement (HH) zijn bijgevoegd in de mail die u heeft ontvangen over deze vergadering. 

 

Tot ziens op vrijdag 21 april a.s.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen
Secretaris WSV Battenoord

Opgelegde BTW Motorboten uitleg door Watersportbond
Copyright © 2018 WSV Battenoord. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Blue joomla theme by Party Bonus