15 april 2016: Algemene Leden Vergadering

Afdrukken

Vrijdag 15 april 2015 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering.
 

Vergader locatie

schuur
 
Vergaderlocatie "De Schuur"op camping “De Grevelingen"
Havenweg 1 
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening.
   
 2. Vaststellen agenda.
   
 3. Uitgaande/Ingekomen stukken.
   
 4. Goedkeuring notulen ALV 2015.
   
 5. Terugblik 2015/Onderhoud gepland in 2016/Werkdag/BBQ 4 juni 2016.
   
 6. Mededelingen bestuur.
  Rein Osinga Bestuur/Voorzitter aftredend niet herkiesbaar, het Bestuur draagt Arie Graafland voor als voorzitter.
   
 7. Financieel verslag.
   
 8. Verslag kascontrole commissie.
   
 9. Aanpassing tarieven.
    
 10. Aanpassing HH reglement met de volgende onderdelen (zie rood onderstreept)
  Artikel 4.
  Voor alle aanvragen geldt een maximum lengte van 12 meter voor de buitenkant C-steiger en D–steiger, en voor de rest van de steigers 6.50 meter lengte over alles, met uitzondering van de buitenkant A-steiger waar 6.80 meter kan komen na versmalling van de A-steiger
  Artikel 8. 
  Leden die vast gebruik maken van de elektra op de steiger dienen een vast bedrag per jaar als vergoeding te betalen. 

  PAUZE 
 11. Mededelingen:
  - Terugloop van leden
  - Nieuwe deelnemers Havencomissie/Bestuur
  - Zeilwedstrijd 2016 

 12. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven 2016/2017. ALV akkoord met extra uitgave baggeren op 2 meter diepte?

 13. Rondvraag.
   
 14. Sluiting.
   

Het financieel verslag en begroting liggen ter inzage op de algemene ledenvergadering (ALV). De concept notulen en het huishoudelijk reglement (HH) zijn bijgevoegd in de mail die u heeft ontvangen over deze vergadering. 

U heeft ook een mail ontvangen over de liggeldkaarten die collectief zijn aangeschaft voor de leden van WSV Battenoord. Op de Grevelingen bent U verplicht, wanneer U ergens op een eilandje of steiger aanmeert, een liggeldkaart te hebben. Indien U deze niet heeft kunt een boete krijgen. Deze liggeldkaarten zijn bij de WSV verkrijgbaar voor 20,- .incl. bijbehorende wimpel. Op de ALV liggen ze klaar, dus u kunt ze daar aanschaffen.

Tot ziens op vrijdag 15 april a.s.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen
Secretaris WSV Battenoord

Copyright © 2018 WSV Battenoord. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Blue joomla theme by Party Bonus