26 april 2015: Diepte vaargeul

Afdrukken

Zoals reeds op de ALV besproken heeft onze geul erg te lijden gehad onder de stormen, en zeker de laatste lente storm heeft behoorlijke schade aangericht aan de geul. Dit heeft tot gevolg dat er op sommige plaatsen ondieptes zijn ontstaan. Uiteraard zijn we op zoek naar een oplossing, maar tot dan zal iedereen rekening moeten houden dat bij het uitvaren men zo veel mogelijk probeert in het midden van de geul te blijven, of anders iets bakboord, daar is de geul nog redelijk bevaarbaar. Mocht U plekken tegenkomen waar het helemaal niet meer lukt, geef dat s.v.p. door aan de havencommissie.

Voor de rest hopen we toch op een waanzinnig mooi vaarseizoen.

De Havencommissie