10 april 2015: Algemene Leden Vergadering

Afdrukken

Vrijdag 10 april 2015 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering.
 

Vergader locatie

schuur
 
Camping “De Grevelingen"
Havenweg 1
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening.
   
 2. Uitgaande/Ingekomen stukken.
   
 3. Goedkeuring notulen ALV 2014.
   
 4. Terugblik 2014.
   
 5. Bestuursleden/Havencommissieleden aftredend/Bedankt /nieuw:
  Bedankt: Ruud van Bohemen en Jaap Kieviet.
  Bettina van Drunen Bestuur/Secretaris aftredend wel herkiesbaar.
  Het Bestuur draagt dhr. Arie Graafland voor als voorzitter HC.
   
 6. Financieel verslag.
   
 7. Verslag kascontrole commissie.
   
 8. Benoeming kascommissie.
   
 9. Aanpassing tarieven.
   
 10. Aanpassing HH reglement met de volgende onderdelen (zie rode tekst).
  Artikel 4.
  Voor alle aanvragen geldt een maximum lengte van 12 meter voor de buitenkant C-steiger en D–steiger, en voor de rest van de steigers 6.50 meter lengte over alles.
   
  Artikel 12 sub.G
  Buitenboordmotoren altijd met de schroef in het water te laten, en deze bij het verwijderen van de boot altijd eerst leeg te laten draaien ivm brandstoflekkage.
   
  Artikel 12 sub.H
  Leden die een vingersteiger naast hun boot hebben zijn zelf verantwoordelijk voor het in een veilige staat houden van deze steigers.
  Bij onveilige situaties zal de reparatie door de vereniging worden uitgevoerd op kosten van de eigenaar.
   
  Tevens is er een algehele stop op nieuwe vingersteigers ivm ruimtegebrek in de haven.
   
 11. Pauze.
   
 12. Mededeling acties genomen tbv beveiliging, en eventuele zeillessen jeugd.
   
 13. Onderhoud gepland in 2015.
   
 14. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven 2014/2015.
   
 15. Rondvraag.
   
 16. Sluiting.
   

Het financieel verslag en begroting liggen ter inzage op de algemene ledenvergadering (ALV). De concept notulen en het huishoudelijk reglement (HH) zijn bijgevoegd in de mail die u heeft ontvangen over deze vergadering. 

U heeft ook een mail ontvangen over de liggeldkaarten die collectief zijn aangeschaft voor de leden van WSV Battenoord. Op de Grevelingen bent U verplicht, wanneer U ergens op een eilandje of steiger aanmeert, een liggeldkaart te hebben. Indien U deze niet heeft kunt een boete krijgen. Deze liggeldkaarten zijn bij de WSV verkrijgbaar voor 20,- .incl. bijbehorende wimpel. Op de ALV liggen ze klaar, dus u kunt ze daar aanschaffen.

 

 

Tot ziens op vrijdag 10 april a.s.
 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Bettina van Drunen

Secretaris WSV Battenoord