18 april 2014: Algemene Leden Vergadering

Afdrukken

Vrijdag 18 april 2014 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering.
 

Vergader locatie

schuur
 
Camping “De Grevelingen"
Havenweg 1
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening
 2. Uitgaande/Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 2013
 4. Terugblik 2013
 5. Bestuursleden/Havencommissieleden aftredend:
  Piet IJzelenberg Havencommissie niet herkiesbaar
  Jaap Kieviet Bestuur/Havencommissie wel herkiesbaar
  Rene Ostendorf Bestuur/Penningmeester wel herkiesbaar
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Aanpassing tarieven                                               
   
 10. Pauze
   
 11. Maatregelingen genomen t.b.v. beveiliging van de haven
 12. Onderhoud gepland in 2014
 13. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven
 14. Verslag Cursus Gastheer van de Grevelingen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Het financieel verslag en begroting liggen ter inzage op de ALV. De concept Notulen 2013 zijn bijgevoegd in de uitnodiging die u per e-mail heeft ontvangen.
Tot ziens op vrijdag 19 april!
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen
Secretaris

 1. Opening   ---------------------------------------------------------------------------

 2. Uitgaande/Ingekomen stukken. ----------------------------------

 3. Goedkeuring notulen ALV 2013---------------------------------

 4. Terugblik 2013------------------------------------------------------

 5. Bestuursleden/Havencommissieleden aftredend:---------------

        Piet IJzelenberg  Havencommissie niet herkiesbaar

        Jaap Kieviet Bestuur/Havencommissie wel herkiesbaar

        Rene Ostendorf Bestuur/Penningmeester wel herkiesbaar

 6. Financieel verslag---------------------------------------------------

 7. Verslag kascontrole commissie-----------------------------------

 8. Benoeming kascommissie-----------------------------------------

 9. Aanpassing tarieven------------------------------------------------                                               

 10. Pauze-----

   

 11. Maatregelingen genomen tbv beveiliging van de haven-----

 12. Onderhoud gepland in 2014--------------------------------------

 13. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven----------------------

 14. Verslag Cursus Gastheer van de Grevelingen------------------

 15. Rondvraag----------------------------------------------------------

 16. Sluiting--------------------------------------------------------------

   

Het financieel verslag en begroting liggen ter inzage op de ALV
De concept Notulen 2013 zijn bijgevoegd

 

Tot ziens op vrijdag 18 april a.s.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

 

Bettina v Drunen, Secretaris

Copyright © 2018 WSV Battenoord. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Blue joomla theme by Party Bonus