19 april 2013: Algemene Leden Vergadering

Afdrukken

Vrijdag 19 april 2013 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering.
 

Vergader locatie

schuur
 
Camping “De Grevelingen"
Havenweg 1
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening
   
 2. Bestuursleden/Havencommissieleden aftredend:
  - Havencommissielid Kees Mars treedt af
  - Voorzitter Coos van Heuven treedt af en is niet herkiesbaar

  Het bestuur stelt voor om Rein Osinga te benoemen als voorzitter. Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen door 15 leden, tot 7 dagen voor 19 april 2013.
   
 3. Goedkeuring notulen ALV 2012
   
 4. Uitgaande/Ingekomen stukken
   
 5. Terugblik 2012
   
 6. Financieel verslag
   
 7. Verslag kascontrole commissie
   
 8. Benoeming kascommissie
   
 9. Aanpassing tarieven
   
 10. Wijziging Huishoudelijk reglement, betreffende gedeeltelijke restitutie van betaalde liggelden. Dit te wijzigingen in restitutie van betaalde liggelden is mogelijk tot 1 april van het seizoen, en na deze datum gedeeltelijk tot 1 juli, mits de ligplaats direct verhuurd kan worden.
   
 11. Pauze
   
 12. Maatregelingen t.b.v. beveiliging van de haven
   
 13. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven
   
 14. Herinrichting van de haven?
   
 15. Rondvraag
   
 16. Sluiting

Het financieel verslag en de begroting liggen op de algemene ledenvergadering ter inzage.

 

Tot ziens op vrijdag 19 april!

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen, Secretaris

Copyright © 2018 WSV Battenoord. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Blue joomla theme by Party Bonus