20 april 2012: Algemene Leden Vergadering

Afdrukken

Vrijdag 20 april 2012 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De vergadering start om 20.00 uur en wordt gehouden in “De Schuur” van camping “De Grevelingen”.

Adres:
Camping “De Grevelingen"
Havenweg 1
3244 LK  Nieuwe Tonge 
 

Agenda

 1. Opening
     
 2. Goedkeuring notulen ALV 2011 29-4-2011 en extra ALV 23-9-2011
  Deze notulen zijn naar alle leden gemaild en zijn ook toegankelijk via het ledengedeelte van deze website.
   
 3. Uitgaande en Ingekomen stukken
   
 4. Verslag activiteiten en resultaten
   
 5. Bestuursleden aftredend:
  P. van Drunen niet herkiesbaar
  B. van Drunen, herkiesbaar
   
  Voordracht nieuw bestuurslid:
  R.van Boheemen
   
 6. Financieel verslag
  Deze is als bijlage naar alle leden gemaild en is ook toegankelijk via het ledengedeelte van deze website.
   
 7. Verslag kascontrole commissie
   
 8. Benoeming kascommissie
   
 9. Aanpassing tarieven 
   
 10. Uitbreiding Havencommissie
   
 11. PAUZE
   
 12. Wijziging Huishoudelijk Reglement, correctie artikelnummering, zie bijlage
   
 13. Baggeren toegangsgeul en havenkom
   
 14. Onderhoud en beveiliging haven
   
 15. Evaluatie bijzondere ALV van 23/9/2012
   
 16. Rondvraag
   
 17. Sluiting

 

Copyright © 2018 WSV Battenoord. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Blue joomla theme by Party Bonus