31 maart 2012: Baggeren gereed

Afdrukken

De baggerwerkzaamheden zijn afgerond en de haven is voor de komende tijd weer goed toegankelijk. Met de baggerwerkzaamheden werd vroeg in het jaar gestart om de overlast voor mens en dier zo beperkt mogelijk te houden. Ook werd er een tijdsreserve ingebouwd voor als het "tegen zou zitten" en er waren inderdaad een aantal hindernissen.

Ondanks een aantal tegenslagen zijn we erg tevreden over het geleverde werk en het tijdsbestek waarin dit is gerealiseerd. Even een opsomming van een aantal uitdagingen bij het baggeren:

  • Het baggerwerk bij het uitdiepen van de vaargeul bleek langer te duren dan oorsronkelijk was begroot.
  • Het baggerschip bleek te groot om in de haven te komen en zo de havenkom uit te diepen, daarom werd voor dat deel een kleiner baggerschip ingezet. Naast dit kleine baggerschip werden ook een graafmachine en twee vrachtwagens ingezet om het baggeren goed, en op tijd plaats te laten vinden.
  • Storingen in de kraan van het kleine baggerschip zorgde voor vetraging. Een aantal reparaties werd door leden van de havencommissie uitgevoerd om "de gang erin te houden" en de vertraging niet op te laten lopen.

 
Gelukkig was er ook heel veel positief nieuws, zoals de korte berichtjes hieronder laten zien.
 

Kraanschip "Optimist SR" (het "grote" baggerschip)

Het kraanschip "Optimist SR" heeft de vaargeul op diepte gebracht op de meeste plekken is het dieper dan ooit!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kraanschip "De Volharding" (het "kleine" baggerschip)

Het kraanschip "De Volharding" heeft de haven op diepte gebracht. Voor de meeste leden dan ook erg wennen met aanmeren, omdat dit nu zonder enige weerstand gebeurd en je eerder tegen de steiger aan vaart!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafmachine

Met de graafmachine werd de haven gebaggerd op plekken waar het kleine kraanschip niet bij kon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwkeet WSV Battenoord 

De bouwkeet, oftewel de beschikbaar gestelde caravan van "Caravanhandel de Grevelingen", bleek een uitkomst en er werd goed gebruik van gemaakt. Er werd koffie gezet, eten gemaakt en er was altijd wel iemand voor een praatje waardoor het moreel hoog bleef.
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Terugvaren van de boten uit Herkingen

Van de door WSV Herkingen aangeboden oplossing, om de boten uit de haven tijdens de baggerwerkzaamheden op te vangen tegen een zeer gunstig tarief, is door onze vereniging dankbaar gebruik gemaakt. Met de afronding van de baggerwerkzaamheden zijn de meeste boten zondag 1 april 2012 in colonne naar de haven van Battenoord teruggekeerd. Dat varen in colonne bleek erg handig, want in het geval van een motorstoring is het snel opgelost met veel watersportvienden om je heen.
 
Een aantal schippers waren de week ervoor via e-mail en telefoon niet bereikbaar, dus daarvan liggen de boten nog in Herkingen. Zij zullen in de loop van de week nogmaals benaderd worden om hun boot terug te varen.
  

Reparatie trailerhelling

Als laatste zal nu de trailerhelling gerepareerd worden, omdat de betonplaten scheef liggen en er een aantal kapot zijn gegaan. Met de beschikbare graafmachine is deze klus waarschijnlijk snel geklaard. Een klus die anders op de klussenlijst van de jaarlijkse werkdag was komen te staan.

Copyright © 2018 WSV Battenoord. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Blue joomla theme by Party Bonus