8 september 2017: extra Algemene Leden Vergadering

Print

Vrijdag 8 september 2017 is er een extra Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering.
 

Vergader locatie

schuur
 
Vergaderlocatie "De Schuur"op camping “De Grevelingen"
Havenweg 1 
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening.

 2. Vaststellen agenda.

 3. Opgelegde BTW Motorboten , resultaat na het 1e seizoen.

 4. Baggeren 2017/2018.

 5. Investering in Geotubes/Geokist.

 6. Ledenplicht, aanvullling in het Huishoudellijk reglement, artikel 12. Sub. i
  Ieder ligplaatstlid is verplicht deel te nemen aan een werkdag of andere activiteiten tbv de WSV, hiervoor gaat ieder liggeld lid Euro 50,00 extra betalen aan het begin van het seizoen, tezamen met het liggeld. Wanneer betreffend lid heeft voldaan aan de eisen van het HH reglement door een werkdag te volgen, of andere activiteiten tbv de WSV uit te voeren (op aanwijzing van het Bestuur of HC), dan wordt dit bedrag aan het begin van het nieuwe jaar op het verschuldigde bedrag in mindering gebracht, of -eerder- bij het verlaten van de WSV teruggestort. Met de invoering van de ledenplicht vervalt de eigen bijdrage aan de jaarlijkse BBQ, voor leden die de ledenplicht hebben vervuld op het moment dat de BBQ georganiseerd wordt.

 7. Prijsverhoging liggeldkaart met vlag.

 8. Rondvraag.

 9. Sluiting. 

 

Tot ziens op vrijdag 8 september a.s.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen
Secretaris WSV Battenoord

Winterligplaatsen beschikbaar

Print

Er zijn eventueel winterligplaatsen beschikbaar in de haven, voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met WSV Battenoord.
Klik op deze link voor de contactinformatie.

27 mei 2017: Werkdag

Print

Deze zaterdag is weer een heel gezellige en nuttige werkdag geweest met aansluitend de jaarlijkse BBQ, ook deze was zeer geslaagd en iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Eerder was er sprake van een werkdag op 10 juni a.s., echter er is zoveel werk verzet, dat deze is vervallen. Misschien dat er later in het jaar nog wat klusjes zijn, maar dan zullen wij U daarover van tevoren informeren.

Nogmaals willen wij een aantal leden attenderen op het feit dat sommige boten met net niet een veter vastliggen
en daardoor ontstaat bij storm schade aan boten en steigers en moeten leden van de HC halsbrekende toeren uithalen om Uw boot te beschermen.

Doordat het laatste gedeelte van de A-steiger ook versmald is, verzoeken wij degene die daar liggen hun boten op de juiste afstand af te meren.

Bij het verlaten van de havengeul, wordt U aangeraden nog 100 meter verder rechtdoor te varen en dan pas bak of stuurboord te gaan, daa

25 mei 2017: Luchtfoto's van de haven

Print

Mooie luchtfoto's van de haven
Onderstaande foto’s van de haven van Battenoord zijn gemaakt door Ellen van den Doel fotografie.

Leren fotograferen?
Zelf leren fotograferen zonder gebruik te maken van de automatische stand en zelf het eindresultaat bepalen?
Doe dan een fotografie cursus bij Ellen van den Doel - Fotografie
Voor meer informatie: www.el-foto.nl

 

 

 

21 april 2017: Algemene Leden Vergadering

Print

Vrijdag 21 april 2017 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering. 
 

Vergader locatie

schuur
 
Vergaderlocatie "De Schuur"op camping “De Grevelingen"
Havenweg 1 
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening.
   
 2. Vaststellen agenda.

 3. Opgelegde BTW Motorboten uitleg door Watersportbond

 4. Lid worden watersportbond wel/niet

 5. Mededelingen/ingekomen stukken

 6. Goedkeuring concept notulen 2016
   
 7. Financieel verslag
   
 8. Aanpassing Tarieven
   
 9. Verslag kascommissie
   
 10. Benoeming nieuwe kascommissie
   
 11. Terugblik 2016/ Onderhoud gepland in 2017/Werkdag/BBQ
   
 12. Getijden Grevelingen meer
   
 13. Bestuursleden aftredend
  Arie Graafland Bestuur/Voorzitter aftredend niet herkiesbaar
  Het Bestuur draag Bernard Prkic voor als voorzitter
  Rene Ostendorf Bestuur/Penningmeester wel Herkiesbaar
  Nieuw Lid Havencommissie: dhr. Gerard van Zelst. 
   
 14. Pauze
   
 15. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven 2017/2018
   
 16. Rondvraag
   
 17. Sluiting 

Het financieel verslag en begroting liggen ter inzage op de algemene ledenvergadering (ALV). De concept notulen en het huishoudelijk reglement (HH) zijn bijgevoegd in de mail die u heeft ontvangen over deze vergadering. 

 

Tot ziens op vrijdag 21 april a.s.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen
Secretaris WSV Battenoord

Opgelegde BTW Motorboten uitleg door Watersportbond

26 maart 2017: Zeehond in de haven

Print

Ook dit jaar is er weer een zeehond gesignaleerd in de haven, zie onderstaande foto.

  

zeehond

  

Misschien is het wel dezelfde als vorig jaar, zie link

4 juni 2016: Werkdag en barbecue

Print

Het is weer zover het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Daarbij ook de bijbehorende activiteiten, waaronder de werkdag en tegen de avond, als de weergoden ons goed gezind zijn, op verzoek de jaarlijkse BBQ.

De werkdag en BBQ staan gepland op zaterdag 4 juni 2016
Werkdag is van 9.00 - 14.00 uur (voor koffie en broodjes wordt gezorgd)
BBQ start rond 17.00 uur.

Eigen gereedschap meenemen mag, maar zorg ervoor dat je er alleen zelf gebruik van maakt en leen het niet uit aan anderen. Dit om problemen te voorkomen.

De kosten voor de BBQ houden we zoals afgelopen jaar op 12,50 p/persoon, kinderen gratis en een drankje wordt U aangeboden door de WSV.

Uiteraard moet de organisatie een beetje weten waar ze aan toe zijn om e.e.a. te kunnen regelen en wij verzoeken u daarom dan ook op te geven met hoeveel persoenen u naar de werkdag kunt komen en/of de BBQ. Ook als u niet kunt meedoen aan de werkdag maar wel aan de BBQ, bent u uiteraard van harte welkom. Gaarne via de mail opgeven, we hopen U te zien bij de werkdag/BBQ.

Fotoshow werkdag 2012 op YouTube

Joost van den Berg heeft in 2012 heel veel foto's gemaakt en daar direct een hele mooie slideshow van gemaakt op YouTube. Klik op deze link om de slideshow te starten.
    

Klussenlijst

Vele handen maken licht werk! Voor dit jaar staan de volgende klussen op het programma (exacte lijst volgt zo spoedig mogelijk):

 • ..
 • ..
 • ..

 

 

Barbecue

De BBQ is om gezellig bij te praten, voor de nieuwelingen om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen of gewoon de gezelligheid van een club met elkaar te delen.

 

24 april 2016: Zeehond in de haven

Print

Dankzij Tom Visser hebben we een foto van een zeehond in de haven van Battenoord! Het is bekend dat er zeehonden in het Grevelingenmeer zitten, maar het is best bijzonder dat ze de weg naar de haven weten te vinden.
 
zeehond 01
 
Zeehonden zijn sociale dieren en ze scholen graag samen in de Grevelingen op de stortstenen dammen rond de verschillende eilanden die het meer rijk is. De laatst telling alleen al in het midden van het meer, bracht 45 dieren aan het licht, waarvan 8 pasgeborenen.
 
 zeehond 02

15 april 2016: Algemene Leden Vergadering

Print

Vrijdag 15 april 2015 is er een Algemene Leden Vergadering gepland. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur en de locatie “De Schuur” van camping “De Grevelingen”. Uiteraard is de schuur al eerder open, zodat u er eerder terecht kunt om weer even bij te praten en op tijd bent voor de vergadering.
 

Vergader locatie

schuur
 
Vergaderlocatie "De Schuur"op camping “De Grevelingen"
Havenweg 1 
3244 LK  Nieuwe Tonge
 

Agenda

 1. Opening.
   
 2. Vaststellen agenda.
   
 3. Uitgaande/Ingekomen stukken.
   
 4. Goedkeuring notulen ALV 2015.
   
 5. Terugblik 2015/Onderhoud gepland in 2016/Werkdag/BBQ 4 juni 2016.
   
 6. Mededelingen bestuur.
  Rein Osinga Bestuur/Voorzitter aftredend niet herkiesbaar, het Bestuur draagt Arie Graafland voor als voorzitter.
   
 7. Financieel verslag.
   
 8. Verslag kascontrole commissie.
   
 9. Aanpassing tarieven.
    
 10. Aanpassing HH reglement met de volgende onderdelen (zie rood onderstreept)
  Artikel 4.
  Voor alle aanvragen geldt een maximum lengte van 12 meter voor de buitenkant C-steiger en D–steiger, en voor de rest van de steigers 6.50 meter lengte over alles, met uitzondering van de buitenkant A-steiger waar 6.80 meter kan komen na versmalling van de A-steiger
  Artikel 8. 
  Leden die vast gebruik maken van de elektra op de steiger dienen een vast bedrag per jaar als vergoeding te betalen. 

  PAUZE 
 11. Mededelingen:
  - Terugloop van leden
  - Nieuwe deelnemers Havencomissie/Bestuur
  - Zeilwedstrijd 2016 

 12. Baggeren toegangsgeul/onderhoud haven 2016/2017. ALV akkoord met extra uitgave baggeren op 2 meter diepte?

 13. Rondvraag.
   
 14. Sluiting.
   

Het financieel verslag en begroting liggen ter inzage op de algemene ledenvergadering (ALV). De concept notulen en het huishoudelijk reglement (HH) zijn bijgevoegd in de mail die u heeft ontvangen over deze vergadering. 

U heeft ook een mail ontvangen over de liggeldkaarten die collectief zijn aangeschaft voor de leden van WSV Battenoord. Op de Grevelingen bent U verplicht, wanneer U ergens op een eilandje of steiger aanmeert, een liggeldkaart te hebben. Indien U deze niet heeft kunt een boete krijgen. Deze liggeldkaarten zijn bij de WSV verkrijgbaar voor 20,- .incl. bijbehorende wimpel. Op de ALV liggen ze klaar, dus u kunt ze daar aanschaffen.

Tot ziens op vrijdag 15 april a.s.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bettina van Drunen
Secretaris WSV Battenoord

14 maart 2016: Baggeren gereed

Print

De baggerwerkzaamheden zijn afgerond en de haven is voor de komende tijd weer op een diepte van 1.20 m. Met de baggerwerkzaamheden werd vroeg in het jaar gestart om de overlast voor mens en dier zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) zal gestemd worden om de diepte van de haven later in het jaar naar 2 meter te brengen. Nu gaat dat niet omdat we rekening houden met het broedseizoen van de vogels.

In het verleden werd het baggeren gadegeslagen door een grote groep flamingo's, want in de opwervelende modder zit natuurlijk van alles voor ze te eten. Mochten er weer flamingo's gespot zijn dan houden wij ons van harte aanbevolen voor nieuwe foto's.

Link naar Flamingo's tijdens het baggeren in 2012

Link naar Flamingo's in Battenoord 2015

Copyright © 2019 WSV Battenoord. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Blue joomla theme by Party Bonus